Fotografia Ślubna Rybnik

Miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, największe miasto Rybnickiego Okręgu Węglowego. Rybnik jest siedzibą Subregionu Zachodniego. Po śląsku jak i w języku czeskim słowo rybnik oznacza staw rybny (analogicznie jak w języku polskim np. karmnik, paśnik).

Popularne lokale weselene w Rybniku i okolicy:

- Dwór Szczepańskich w Woszczycach

wesele w Rybniku fotografia ślubna

- Restauracja Leśna Perła w Radlinie

wesele w Rybniku fotografia ślubna

- Dom Przyjęć Arkadia w Radlinie

wesele w Rybniku fotografia ślubna


Zobacz zdjęcia ślubne z Rybnika i okolic:

Zdjęcia ślubne Rybnik kościół Bartłomieja fotograf: Adam Miozga fotografie ślubne z kościóła pw. Św. Bartłomieja w Rybniku

 

Zabytki Rybnika:

Gotyckie prezbiterium dawnego kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP z połowy XV w., obecnie kościółek akademicki
Bazylika św. Antoniego, świątynia neogotycka, zbudowana wg projektu Ludwika Schneidera w latach 1903-1906. Najwyższa świątynia na Śląsku, wieże sięgają 96 metrów. Wewnątrz bogate i niemalże kompletne wyposażenie neogotyckie. Szczególnie cenne są ołtarz główny i ołtarz boczny MB Różańcowej wykonane przez C. Buhla we Wrocławiu oraz zasługująca na miano arcydzieła snycerskiego ambona. Całość wyposażenia w latach 2003-2006 poddana została gruntownej renowacji.
Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej, wewnątrz skrzydła późnogotyckiego tryptyku z kościoła WNMP. Zbudowany według projektu Franciszka Ilgnera w latach 1798-1801 w stylu barokowo-klasycystycznym.
Kościół ewangelicki zbudowany w 1791 wg projektu Franciszka Ilgnera, odnowiony po pożarze w 1875 r., klasycystyczny z neoromańską fasadą i wieżą.

Budynki użyteczności publicznej

Stary zamek piastowski, wzniesiony na początku XIII w., pod koniec XVIII w. zastąpiony nowym budynkiem zbudowanym według projektu Franciszka Ilgnera z przeznaczeniem na dom inwalidów wojennych. Z dawnego zamku ocalały skrzydła boczne zbudowane w II poł. XVIII w. w stylu późnobarokowym na zlecenie ówczesnych właścicieli Rybnika - Węgierskich. Obecnie siedziba sądu rejonowego.
Budynek dawnego Starostwa powiatowego z 1887 zbudowany w stylu neorenesansu północnego
Neoklasycystyczny budynek nowego ratusza, wzniesiony w 1928 r. Wewnątrz zachowany oryginalny międzywojenny wystrój sali posiedzeń oraz pochodzące z tego samego okresu witraże wykonane przez krakowską firmę Żeleńskiego, w tym jeden z widokiem miasta.
Klasycystyczny dawny ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 r., obecnie mieszczący muzeum miejskie oraz Urząd Stanu Cywilnego. Budynek wzniesiony z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta A. Żelasko.


Zespół Szpitalny św. Juliusza, założony przez doktora Juliusza Rogera, pierwsze budynki oddano do użytku w 1869 r. Najciekawszym obiektem jest centralna kaplica szpitalna pw. św. Juliusza (1894 r.). Budynki szpitalne reprezentują style: neogotycki, neoromański oraz eklektyczny.
Funkcjonalistyczny dawny gmach Miejskiej Kasy Oszczędności z 1937 r., znajdujący się przy ul. Chrobrego.
Zbudowany w stylu neorenesansu północnego w 1905 r. budynek poczty z interesującym szczytem oraz nietynkowaną fasadą z czerwonej cegły. W późniejszym okresie nieznacznie rozbudowany z zachowaniem cech stylowych.
Wczesnomodernistyczny budynek sierocińca, bezpośrednio po wybudowaniu nazwanego imieniem niemieckiej cesarzowej Augusty Wiktorii, wzniesiony w 1913 r. i spełniający pierwotną funkcję do dziś.
Modernistyczny budynek obecnej szkoły muzycznej, wzniesiony na początku lat 30. z przeznaczeniem na dom zakonny sióstr Boromeuszek, później spełniał m.in. rolę szpitala. Na początku obecnego dziesięciolecia gruntownie odnowiony i przekazany rybnickiej szkole muzycznej.
Zespół zabudowań kampusu akademickiego przy ul. Rudzkiej, wznoszony z przeznaczeniem na szpital partiami od 1857 r. Większość dzisiaj istniejących obiektów pochodzi z okresu rozbudowy szpitala na pocz. XX w. (1909 oraz 1911/12) i reprezentuje wczesny modernizm. Budynki na początku obecnej dekady znacznie przekształcono, adaptując je dla potrzeb kampusu.
Zespół budynków szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej, otwartego w 1886 r.
Budynek dworca kolejowego, oddany do użytku w 1853 r., rozbudowany i przekształcony w latach 30. XX w., kiedy to otrzymał obecną modernistyczną szatę architektoniczną. Pozostałościami architektury dawnego budynku są umiejętnie wkomponowane w modernistyczną całość neorenesansowe łukowe okna parteru.
Modernistyczny budynek dawnego Domu Misyjnego Księży Werbistów wzniesiony w 1932 r., obecnie siedziba oddziału Politechniki Śląskiej.

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich, znajdujący się na rogu ulic Kościuszki i Chrobrego, wzniesiony w 1910 r. jako pruskie gimnazjum królewskie. Zbudowany w stylu wczesnomodernistycznym, w okresie międzywojennym dwukrotnie rozbudowywany (skrzydło od strony ul. Chrobrego) z zachowaniem cech stylowych. Wewnątrz częściowo zachowane dawne wyposażenie (np. okazała klatka schodowa).

Budynek I LO
Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza-Modrzewskiego, wzniesiony w 1935 r. jako szkoła im. marszałka J. Piłsudskiego. Reprezentuje styl funkcjonalistyczny.
Funkcjonalistyczny budynek dawnej Szkoły Handlowej, obecnie zespołu szkół mechanicznych, zbudowany u schyłku lat 30. XX w.

Funkcjonalistyczny budynek dawnej Szkoły Handlowej
Budynek dawnej szkoły powszechnej, obecnie Gimnazjum nr 1, wzniesiony w 1902 r. wg projektu E. Petzkiego z Gliwic w stylu łączącym dominujące elementy neogotyku z elementami neoromanizmu. Budynek uległ poważnemu uszkodzeniu podczas walk o miasto w 1945 r., odbudowany po zakończeniu wojny.
Funkcjonalistyczny budynek Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, którego budowę rozpoczęto w 1937 r. i kontynuowano do wybuchu wojny. W obrębie kompleksu budynków należących do sióstr Urszulanek na uwagę zasługują również budynek dawnej szkoły ewangelickiej, założonej w 1791 r. oraz budynek klasztoru, wzniesiony pod koniec XIX w. jako obwodowa komenda wojska i policji.
Domy towarowe
Budynek mieszkalno-handlowy przy ul. Sobieskiego, zbudowany w 1903 r. w stylu eklektycznym z elementami secesji. Zachowała się oryginalna dekoracja fasady z dominującymi w niej secesyjnymi motywami roślinnymi. Obecnie Empik Megastore.

Secesyjny detal na fasadzie budynku Empiku (1903 r.)
Dawny dom handlowy Pragera znajdujący się przy Rynku, zbudowany u schyłku I dekady XX w. w stylu wczesnego modernizmu.
Kamienice
Liczne kamienice mieszczańskie w dzielnicy Śródmieście, szczególnie w okolicach Rynku, a także przy ulicach Kościuszki, Powstańców, Łony i Hallera, pochodzące głównie z XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., reprezentujące charakterystyczne dla tego okresu style: neoklasycystyczny, historyczny, eklektyczny, także z elementami secesji oraz wczesnomodernistyczny. Na szczególną uwagę zasługują kamienice:
Rynek 15, mieszcząca dawnej aptekę, zbudowana pod koniec XVIII lub na początku XIX w.
Rynek 1, zbudowana w pocz. XIX w., przebudowana w stylu neoklasycystyczno - modernistycznym w 1925 r.

Dawna fasada kamienicy Rynek 1 przed remontem wykonanym w 2008r
Rynek 13 - zbudowana w II poł. XIX wieku pałacowa kamienica o bogato dekorowanej fasadzie. Zwracają uwagę stiukowe fryzy, obramienia okien, neorenesansowy wykusz w centralnej osi budynku oraz balustradowa attyka. Architektura budynku w pewnym stopniu nawiązuje do włoskich renesansowych pałaców.
kamienice Rynek: 2,4,7,14, częściowo 17 - wzniesione w XIX w. reprezentują architekturę klasycystyczną, charakterystyczną dla najstarszych murowanych realizacji architektonicznych w zabudowie rybnickiego rynku.
Sobieskiego 1 - pochodząca z pocz. XX w., posiada bogatą fasadę o dobrze zachowanej neobarokowo - secesyjnej dekoracji.

Neobarokowo-secesyjna fasada kamienicy przy ul. Sobieskiego 1
Dawne hotele
Eklektyczno-secesyjny budynek dawnego hotelu Śląski Dwór (Schlesischer Hof), znajdujący się na rogu ulic Raciborskiej i Hallera oraz dwa, wzniesione w identycznym stylu, budynki mieszkalne przylegające do niego do strony ul. Hallera. Cały zespół wzniesiono w pierwszej dekadzie XX w. Zachowała się częściowo bogata secesyjna dekoracja fasad, w której przeważają motywy roślinne, a także secesyjne elementy bryły budynków (wykusze, szczyty).

Neobarokowy detal fasady dawnego hotelu Świerklaniec
Budynek dawnego hotelu Świerklaniec, wzniesiony u schyłku XIX w. w stylu neobarokowym na miejscu najstarszej rybnickiej karczmy o tej samej nazwie. Zachowała się bogata neobarokowa dekoracja fasady.
Budynek hotelu Rynkowego, znajdujący się przy ul. Korfantego, wzniesiony u schyłku XIX w. jako hotel Wittiga. Budynek reprezentuje styl neobarokowy, zachowała się bogata dekoracja fasady, m.in. w postaci atlantów.

Neobarokowy detal fasady dawnego hotelu Wittiga
Wille
Eklektyczna, z nieznacznymi elementami secesji, willa z lat 1904 - 1906, znajdująca się przy ulicy Mikołowskiej. Budynek posiada piętro wykonane z tzw. pruskiego muru.
Sąsiadujący z powyższą wczesnomodernistyczny budynek, w którym dawniej mieściła się siedziba Powiatowej Inspekcji Budowlanej.
Inne
Wieża ciśnień przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Kotucza

Dzielnice
Kościół św. Katarzyny z 1534 w dzielnicy Wielopole.
Kościół św. Wawrzyńca, zbudowany w 1717 w dzielnicy Ligocka Kuźnia, wewnątrz bogate wyposażenie wczesno- i późnobarokowe, między innymi obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca, autorstwa najwybitniejszego malarza śląskiego baroku Michaela Leopolda Willmanna, wyposażenie pochodzi z cysterskiego kościoła opackiego w Rudach
Funkcjonalistyczny budynek kościoła oo. Franciszkanów p.w. św. Józefa w dzielnicy Smolna, zbudowany pod koniec lat 30. XX w. Z kościołem sąsiadują modernistyczne budynki klasztoru ukończone w 1928 r.

Funkcjonalistyczny kościół św. Józefa w dzielnicy Smolna
Późnobarokowy murowany dwór zbudowany w 1736 znajdujący się w dzielnicy Stodoły.
Zabytkowa kopalnia "Ignacy" w Rybniku-Niewiadomiu

(źródło: Wikipedia)

Andrychów, Będzin, Bielsko Biała, Bujaków, Bytom. Chorzów, Cieszyn, Czechowice Dziedzice, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Jędrzejów, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Kęty, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koniaków, Kraków, Łaziska, Łódź, Miasteczko Śląskie, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Nędza, Olesno, Olkusz, Opole, Orzesze, Oświęcim, Piekary Śląskie, Pszczyna, Racibórz, Radomsko, Radzionków, Ruda Śląska, Rudy, Rudy Raciborskie, Rybnik, Siemianowice, Siewierz, Skoczów, Sosnowiec, Strzelce Opolskie, Świętochłowice, Szczyrk, Tarnowskie Góry, Tarnów Opolski, Toszek, Trzebinia, Tychy, Ustroń, Wadowice, Wieluń, Wisła, Włodowice, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zakopane, Zawiercie, Żory.