XV-wieczny kościół w Bliznem

22 maja 2009 In fotografia komercyjna